Ribarjenje na Soči in njenih pritokih

 

 

 

Soča naredi od izvira v Trenti do vtoka potoka Vogrščka pod jezom za HE Doblar kar 65,2 km dolgo pot. Njenih prvih 10 km, do potoka Vrsnik so gojitvene vode zasoško postrv in tipično postrvje vode hitrih brzic in skrivnih tolmunov. Naseljujejo jo predvsem postrvi: soška, njeni križanci, potočna postrvin še ostanki šarenke, potočni glavač, od sotočja z Lepeno navzdol pa tudi že lipan. Pod Kobaridom se ribjim vrstam, ki jo naseljujejo pridružijo   še štrkavec, grba, primorski blistavec, pisanec, mrenič in posamezni linji. Na celem delu pa lahko najdemo tudi laškega koščaka.

Vir: Iz ribiške družine Tolmin